ZIEKTE

In veel gevallen vormen conflicten aanleiding – direct of indirect – tot verstoorde relaties, verlies van motivatie of tot ziekteverzuim. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld. Bij ziekteverzuim is er naast een conflict ook nog eens sprake van een ziekteverzuimtraject. De bedrijfsarts beoordeelt of degene die zich ziekgemeld heeft wel arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte of gebrek òf dat het conflict de oorzaak is. In het laatste geval stelt de bedrijfsarts de partijen voor om eerst het geschil op te lossen. Mediation is daarvoor een aangewezen weg.

Bij ziekteverzuim wordt door de arbeidsmediator ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.