WAT is mediation?

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict of een kwestie onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. Wij richten ons primair op arbeidsmediation en familiemediation/echtscheiding.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

WANNEER is mediation mogelijk? 

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.