SAMENWERKING

Als je aan het werk bent, of als je mensen voor je aan het werk hebt, dan loopt dat niet altijd vlekkeloos. Je kunt ontevreden zijn over het werk dat je werknemer aflevert of je vindt dat je werkgever wel erg hoge eisen stelt. Je collega gedraagt zich irritant of je leidinggevende is horkerig en bot. Die onvrede kan erger worden en uitmonden in een conflict. Partijen zijn het niet met elkaar eens of, sterker nog: hebben de neiging om elkaar eens flink de waarheid te zeggen. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met een conflict of een conflict in wording? Waar gaat het eigenlijk over? En hoe spreken wij ons uit zonder de relatie te beschadigen? Een verstoorde arbeidsverhouding ligt op de loer.

In veel gevallen kan mediation een goed instrument zijn om de verstoorde arbeidsverhouding te verbeteren. Het niet toepassen of weigeren van mediation door de werkgever kan zelfs voor de rechter aanleiding zijn om later een eventueel ontbindingsverzoek af te wijzen.