De kosten voor arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation betaalt u een vooraf vastgesteld bedrag per uur. Deze kosten worden veelal gedragen door de werkgever maar elke andere afspraak is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een rechtsbijstandsverzekering van een werknemer die (een deel van) de kosten voor zijn rekening neemt.

De kosten van scheidingsbemiddeling/familiekwesties

Inzake de kosten zijn er een aantal mogelijkheden:

–  Op basis van een vooraf vastgesteld tarief

–  Op basis van een uurtarief

–  Indien uw inkomen en vermogen beperkt is kunt u in aanmerking komen voor toevoeging.

Antoinette Duenk en John Bezema zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. De toevoeging leidt ertoe dat er sprake is van een fors gereduceerd tarief inzake de bemiddeling. Te weten vanaf € 54,- per persoon voor het gehele traject.

Of u daarvoor in aanmerking komt onderzoeken wij graag met u. Informatie is hierover is ook te vinden op de website www.rvr.org

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017 t/m € 19.400 € 19.401 t/m
€ 27.300
Boven de

€ 27.300

t/m € 26.900 € 26.901 t/m
€ 38.600
Boven de

€ 38.600

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer € 54 € 107* Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
€ 54 € 107* Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Bron: rvr.org

Wanneer moet u de mediator– of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen.

Hoogte heffingvrij vermogen in 2019

In 2019 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.360 (onder voorbehoud) per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 15.180,-.

Een voorbeeld:

Uw heffingvrij vermogen bedraagt € 30.360. De helft hiervan is €15.180,-. Dit is de voor u geldende resultaatgrens. Stel, u ontvangt uit de zaak € 20.000. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingvrij vermogen. U moet dan uw advocaat of mediator zelf betalen.

Meer informatie over het heffingvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.

Meer informatie over het heffingsvrije vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.