De kosten voor arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation betaalt u een vooraf vastgesteld bedrag per uur. Deze kosten worden veelal gedragen door de werkgever maar elke andere afspraak is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een rechtsbijstandsverzekering van een werknemer die (een deel van) de kosten voor zijn rekening neemt.

De kosten van scheidingsbemiddeling/familiekwesties

Inzake de kosten zijn er een aantal mogelijkheden:

–  Op basis van een vooraf vastgesteld tarief

–  Op basis van een uurtarief

–  Indien uw inkomen en vermogen beperkt is kunt u in aanmerking komen voor toevoeging.

Indien uw inkomen en vermogen “beperkt” is, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging. Dit houdt in dat u niet alle bestede uren hoeft te betalen, maar een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan €55,- of €109,- voor het gehele traject. (per persoon tarieven 2020)

Het kan ook voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor toevoeging en de ander niet. In dat geval wordt de helft van het uurtarief gerekend naast de eigen eenmalige eigen bijdrage.

Antoinette Duenk en John Bezema zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en  zal in alle gevallen waarin aannemelijk is dat een van beiden of beiden  in aanmerking komt voor de toevoeging deze aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien een (scheidings)convenant of vaststellingsovereenkomst moet worden bekrachtigd door de Rechtbank, moeten er griffiekosten betaald worden. De eigen bijdrage voor de griffiekosten zijn €41,50 per persoon. Dit is in plaats van het reguliere bedrag voor de griffierechten ad €152,-per persoon.

Of u daarvoor in aanmerking komt onderzoek ik graag met u. Informatie is hierover is ook te vinden op de website http://www.rvr.org

Klik hier om vrijblijvend een afspraak te maken of te bellen: contact.

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2017
t/m
€ 19.800
€ 19.801 t/m
€ 27.900
Boven
de
€ 27.900
t/m
€ 27.500
€ 27.501 t/m
€ 39.400
Boven
de
€ 39.400
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

Bron: rvr.org

Wanneer moet u de mediator– of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen.

Hoogte heffingsvrij vermogen in 2020

Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermogen, dus € 15.423 per persoon.

Meer informatie over het heffingvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.