PENSIOEN

Zorgvuldig uit elkaar gaan vraagt ook aandacht voor pensioen. Het gaat dan met name om het aanvullend pensioendat opgebouwd is door werkzaamheden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Pensioenverevening

Bij een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of een beëindiging van geregistreerd
partnerschap moeten (ex-)partners allerlei zaken regelen, zoals wie er in het huis mag blijven wonen en wie er voor de kinderen gaat zorgen. Maar er moet ook gesproken worden over zaken die u pas later in uw leven zult gaan merken. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van het door een of beide partners opgebouwde ouderdomspensioen.

Pensioen is meestal niet een van de meest actuele onderwerpen waar u aan denkt bij een scheiding, maar vaak wel een van grootste waarde bestanddelen.

Ook de wijze waarop het (bijzonder) nabestaandenpensioen in stand blijft is belangrijk. Helemaal belangrijk is dit als er minderjarige kinderen betrokken zijn.

AOW
Het AOW-pensioen hoeft niet geregeld te worden bij de scheiding. Dat worden immers aan iedereen die 67+ jaar wordt individueel uitbetaald. Zolang men getrouwd is of ongetrouwd samenwoont, krijgt men het AOW-pensioen voor gehuwden, maar als de samenleving of het huwelijk wordt beëindigd, krijgt u /men een AOW-pensioen voor alleenstaanden.

Waar u pensioen hebt opgebouwd en de waarde van uw pensioen kunt u opvragen via:

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl

Let wel: dit overzicht geeft aan wat u totaal heeft opgebouwd aan waarde voor zover bekend.

Opgebouwde pensioenen die opgebouwd zijn buiten de huwelijks- of de partnerschapsperiode hoeven niet gedeeld te worden tenzij anders bepaald middels bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden.