Partneralimentatie

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

De hoogte hiervan is echter een onderlinge afspraak.

Partneralimentatie is steeds vaker een lastig vraagstuk dat discussie oproept en steeds terugkomt aan de mediationtafel. Ook in Den Haag wordt al jaren gesproken over aanpassing van dat recht.De uiteindelijke verandering is nu nog ongewis.

Op dit moment zijn de zogenaamde Tremanormen richtinggevend. De Tremanormen hebben voornamelijk een rekenkundige invalshoek en passen dan ook niet klakkeloos op iedere situatie. Als u beiden bijvoorbeeld 25 jaar oud bent, er geen kinderen zijn en beiden in gelijke mate in staat bent inkomen te verwerven, is het niet vanzelfsprekend om bij een ongelijk inkomen een partneralimentatie overeen te komen. Daarbij komt dat de gegevens die bij de berekening ingevoerd worden de uitkomst bepalen.

Uitgebreide informatie over de Tremanormen kunt u vinden op:

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Werkgroep-Alimentatienormen.aspx

De wettekst inzake alimentatie betreft: Artikel 157

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel9

Duur partneralimentatie Vanaf 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatie korter. De looptijd wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Er zijn een paar uitzonderingen.
Zijn er kinderen geboren uit het huwelijk?
Dan loopt de alimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is.
Duurde het huwelijk minimaal 15 jaar?
Dan zijn er nog twee uitzonderingen:
– De alimentatie loopt door tot minimaal de AOW-leeftijd als de AOW binnen 10 jaar ingaat.
– De alimentatie loopt maximaal 10 jaar als de ontvanger is geboren voor 1970 en de AOW over meer dan 10 jaar ingaat.

Wijziging situatie ex-partner

Uw partneralimentatie stopt ook als uw ex-partner:

–   zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven

–   met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;

–    overlijdt.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Verandering maximale duur partneralimentatie

Zoals het zich nu laat aanzien zal per januari 202o de maximale duur korter worden. Wij kunnen u daar alles over vertellen.

Tot die die tijd is de huidige wet van toepassing.