Partneralimentatie

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

De hoogte hiervan is echter een onderlinge afspraak.

Partneralimentatie is steeds vaker een lastig vraagstuk dat discussie oproept en steeds terugkomt aan de mediationtafel. Ook in Den Haag wordt al jaren gesproken over aanpassing van dat recht.De uiteindelijke verandering is nu nog ongewis.

Op dit moment zijn de zogenaamde Tremanormen richtinggevend. De Tremanormen hebben voornamelijk een rekenkundige invalshoek en passen dan ook niet klakkeloos op iedere situatie. Als u beiden bijvoorbeeld 25 jaar oud bent, er geen kinderen zijn en beiden in gelijke mate in staat bent inkomen te verwerven, is het niet vanzelfsprekend om bij een ongelijk inkomen een partneralimentatie overeen te komen. Daarbij komt dat de gegevens die bij de berekening ingevoerd worden de uitkomst bepalen.

Uitgebreide informatie over de Tremanormen kunt u vinden op:

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Werkgroep-Alimentatienormen.aspx

De wettekst inzake alimentatie betreft: Artikel 157

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel9

Duur partneralimentatie

Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen voor:

–   maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;

–   maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;

–  net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Wijziging situatie ex-partner

Uw partneralimentatie stopt ook als uw ex-partner:

–   zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven

–   met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;

–    overlijdt.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Verandering maximale duur partneralimentatie

Zoals het zich nu laat aanzien zal per januari 202o de maximale duur korter worden. Wij kunnen u daar alles over vertellen.

Tot die die tijd is de huidige wet van toepassing.