ONTSLAG

Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ze gaan met elkaar in gesprek om afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsrelatie. Het doel hierbij is om afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Beide partijen kunnen zo op goede voet uit elkaar.

In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediaton snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk een voor beide acceptabele           oplossing komen en daarmee kosten besparen.

Daar waar partijen besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, heeft de arbeidsmediator kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de transitievergoeding, WW-rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.