Co-ouderschap, iedere ouder betaalt even veel? Hoe worden de kosten verdeeld? Om tot een kostenverdeling te komen zijn veelal de Tremanormen leidend. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/tremarapport-versie-2018-januari.pdf De draagkracht van de ouder bepaalt wat hij/zij (maximaal) moet bijdragen. De behoefte van de kinderen volgt uit een tabel kort samengevat. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/draagkrachttabel-2018.pdf Een aanname die ik veel tegenkom is dat men stelt dat vanwege het co-ouderschap uit de wet volgt dat een ieder evenveel moet bijdragen. Indien je beiden 50% van de tijd voor de kinderen zorgt en 50% van de kosten van de kinderen voldoet dan heb je in beginsel evenveel kosten. Dat wil echter nog niet zeggen dat een ieder 50% van de kosten moet dragen. Wat extreem gesteld. Indien de ene ouder €7000,- netto per maand verdient en de andere ouder €1250,- dan is het gebruikelijk dat de meestverdienende ouder een groter deel van de kinderkosten voor zijn/haar rekening neemt ondanks dat de zorgverdeling 50/50 is. Voor veel mensen klinkt dat logisch als je deze inkomens als voorbeeld neemt. Minder logisch kan het al weer worden indien je bijvoorbeeld beiden evenveel kunt verdienen maar een van beiden er voor kiest niet of nauwelijks betaalde arbeid te verrichten. Wilt u hierover in gesprek, neem dan contact met ons op.